POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne!

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Tesoro Patryk Maćkowiak

os. Lecha 126/37

61-299 Poznań

NIP: 9721211306

REGON: 368280402

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

INFOLINIA: 880 880 456

MAIL: sklep@tesorokids.pl

SALON STACJONARNY:

TESORO

Pasaż Handlowy Piotr&Paweł

ul. Druskienicka 12A/65,

60-476 Poznań

 

Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie jedynie naszym partnerom, którzy pomagają nam w realizacji Twojego zamówienia lub innych usług, które dla Ciebie świadczymy w naszym sklepie, takim jak operatorzy płatności elektronicznych, firmy świadczące dla nas usługi kurierskie, podmioty prowadzące dla nas badanie poziomu satysfakcji Klienta.

Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Twoich potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Ci reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli wyraziłeś osobną zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne.

 

POLITYKA COOKIES:

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies - może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej w zakresie, w jakim wykorzystuje ona pliki cookies.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Tesoro Patryk Maćkowiak os. Lecha 126/37 61-299 Poznań, NIP: 9721211306 REGON: 368280402 (dalej również jako  ,,ADO”). 

 

2. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 880 880 456, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:sklep@tesorokids.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

3. Jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mail.

 

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

 • o zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy sprzedaży oferowanych w sklepie internetowym produktów, w tym dostawy produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • o świadczenia usług drogą elektroniczną, poprzez możliwość rejestracji konta w serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • o wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • o windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • o obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • o kontaktu telefonicznego na podany w formularzu zamówienia numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • o przesłania informacji handlowej w zakresie swoichproduktów powiązanych na podany w formularzu zamówienia adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO, a także firmy kurierskie oraz biura rachunkowe, za pomocą których ADO dostarczać będzie produkty do Klienta. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

 

6. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych wynosi:

 • dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane jest przez okres posiadania konta w serwisie internetowym;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (2 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. 

 

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W przypadkach prawem przewidzianych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy, a także uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Produktów.

 

10. Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.